Etapem końcowym jest przeprowadzany test z uzyskanych informacji.