Etapem końcowym jest przeprowadzany test z uzyskanych informacji.

Co kryje się pod pojęciem usługi Bezpieczeństwa pracy? To niezwykle ważne prace, którymi zajmuje się bardzo dużo firm, świadczą one również niezwykle wysoko zaawansowane usługi przeciwpożarowe przez sprawowanie stałego nadzoru Bhp nad warunkami panującymi w pracy, jako służba zewnętrzna a także etatowa. Nic zaskakującego. A dlaczego?

Bo szkolenia Bezpieczeństwa pracy są wszakże obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych, którzy dopiero co zaczęli pracować na nowym stanowisku. Szkolenia Bhp dzielimy LJM – szkolenia BHP dzielimy na 2 rodzaje. Jakie rzeczywiście mamy rodzaje? Są to szkolenia tzw. wstępne obejmujące ogólny instruktaż i stanowiskowy a także kursy okresowe. Odbywają się one w trakcie pracy i nie mogą trwać krócej niż 3 godziny lekcyjne.

Nowy pracownik zapoznaje się wtedy z podstawowymi zasadami Bhp, tzn. z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. A konkretniej ze zbiorem zasad, jakie są powiązane z bezpiecznym i higienicznym wykonywaniem obowiązków. Nad stosowaniem się do przepisów i zasad Bezpieczeństwa pracy w naszych krajowych zakładach czuwa, nikt inny, tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli mówimy o wymienionym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to musi być on niewątpliwie przeprowadzony, zanim do swojej pracy będzie dopuszczony pracownik, zatrudniony na stanowisku robotniczym, to znaczy takim, na którym może być narażony na liczne zagrożenia. Dlatego tak ważne jest, ażeby nowy pracownik dowiedział się, jakie są metody ochrony siebie przed tymi zagrożeniami. Na początek objaśnia to na rozmowie wstępnej przełożony, a następnie dokładniej przedstawia to a oprócz tego omawia inne czynności wyznaczony do tego zadania instruktor. Finałem jest przeprowadzony test z uzyskanych uprzednio oraz zebranych informacji.

Instruktaż stanowiskowy musi być jednak powtórzony w pewnych sytuacjach, jeśli przykładowo na stanowisku pracy zostaną przeprowadzone zmiany organizacyjno-techniczne, a wśród nich zmiana procesu technologicznego czy też organizacja stanowisk pracy. UWAGA! Przeprowadzenie szkolenia Bhp w charakterze instruktażu ogólnego, i stanowiskowego powinno zostać potwierdzone poprzez danego pracownika na piśmie oraz zaznaczone w jego aktach osobowych. Oświadczenie takie powinno zawierać nazwisko i imię pracownika a dodatkowo miejsce oraz datę odbycia takiego kursu, a także podpis. Są również przeprowadzane szkolenia Bezpieczeństwa pracy zwane instruktażami okresowymi. Czas trwania tych szkoleń jest uzależniony od ramowego programu – max. są to sześćdziesiąt cztery godziny lekcyjne. Jeżeli konkretny pracownik okaże własne obowiązujące zaświadczenie, które potwierdza zaliczenie wymaganego szkolenia okresowego Bhp w konkretnym okresie u jakiegoś innego pracodawcy, może być wówczas zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego. To istotna informacja. To szkolenie może niewątpliwie obejmować pozostałą grupę stanowisk, jednakże jego program powinien brać pod uwagę zakres, który jest potrzebny by dopuścić do pracy na całkiem innym stanowisku.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *