Aby w pracy było bezpiecznie.


Bezpieczeństwo pracy to jeden z najważniejszych problemów służb BHP oraz inspekcji pracy. Każdy pracodawca ma obowiązek tworzyć warunki pracy spełniające wszystkie normy wynikające z przepisów. Są to zarówno przepisy ogólne BHP znajdujące się w Kodeksie Pracy jak też szczegółowe opisane w innych aktach prawnych. Aby pracownik na swoim stanowisku pracował w sposób zgodny z zasadami bhp i ppoż, pracodawca ma obowiązek pracownika w tym zakresie przeszkolić.
Zakłady pracy mają swoje wewnętrzne służby BHP. Behapowcy w nich zatrudnieni organizują wstępne szkolenia dla każdego nowego pracownika. W programie szkolenia wstępnego jest ogólny instruktaż z zakresu BHP, ppoż, pierwszej pomocy oraz instruktaż stanowiskowy. Pracownik nie może podjąć pracy przez odbyciem szkolenia wstępnego.
Dla zatrudnionych już pracowników pracodawca musi organizować szkolenia okresowe. Nie mogą ich przeprowadzać zakładowe służby BHP. Pracodawcy zatrudniają w tym celu zewnętrzne firmy szkoleniowe. Kosztami szkolenia pracodawca nie może obciążyć pracowników.
Szkolenie okresowe ma szeroki program i kończy się egzaminem. Zazwyczaj egzamin jest w formie testu.
Pierwsze szkolenie okresowe pracodawca organizuje w pierwszym roku pracy, a następne co 3, 5 lub 6 lat (częstotliwość zależy od stanowiska).

Zasłony i kurtyny – zobacz